Hưng Yên: Tỷ lệ phát triển dân số và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên lên đều giảm

Theo tin từ Chi cục Dân số/KHHGĐ tỉnh, năm 2009, cả hai chỉ tiêu về tỷ lệ phát triển dân số và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trong toàn tỉnh đều giảm.
Số sinh toàn tỉnh năm 2009 là 17.103 trẻ. Trong đó, 9513 trẻ nam, 7590 trẻ nữ. Tỷ lệ giới tính là 125 nữ/100 nam (năm 2008 là 128 nam/100 nữ). Số con thứ 3 trở lên được sinh ra là 1576 trẻ, chiếm 9,2% (tỷ lệ này năm 2008 là 10,15%). Tỷ lệ phát triển dân số là 0,96% (giảm 0,02% so với năm 2008). Tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp kế hoạch hoá gia đình đạt trên 81,4%...

Nguồn tin: baohungyen.org.vn