Trung tâm Y tế Yên Mỹ tổ chức Hội nghị triển khai công tác y tế năm 2021 và Hội nghị viên chức, người lao động năm 2020

Trung tâm Y tế Yên Mỹ tổ chức Hội nghị triển khai công tác y tế năm 2021 và Hội nghị viên chức, người lao động năm 2020
Thực hiện Hướng dẫn số 20/HD-CĐN ngày 20/11/2020 của BTV Công đoàn ngành y tế Hưng Yên về việc tổ chức hội nghị cán bộ CCVC ngành y tế. Ngày 26/01/2021, Trung tâm Y tế Yên Mỹ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2020, triển khai công tác y tế năm 2021 và Hội nghị viên chức, người lao động năm nhằm tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị đề ra cho năm 2020, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2021. Hội nghị diễn ra trong không khí trang trọng, sôi nổi với tinh thần dân chủ, đoàn kết của toàn thể viên chức và người lao động
Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Hoàng Anh Tuấn- chủ tịch công đoàn ngành y tế Hưng Yên, BS CKII Nguyễn Ngọc Long – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm; BS CKI  Phan Trọng Đoàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc trung tâm, DS Nguyễn Hải Hà - Phó giám đốc Trung tâm, chủ tịch công đoàn cơ sở cùng các toàn bộ viên chức, người lao động của Trung tâm.
Trong bài báo cáo tổng kết công tác y tế năm 2020 và triển khai công tác năm 2021, BS CKI Phan Trọng Đoàn – Phó Giám đốc Trung tâm nhấn mạnh: Năm 2020, Bệnh viện đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu theo đúng tinh thần nghị quyết qua đó thực hiện tốt việc phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.
Năm 2020 là một năm đầy biến động, dịch bệnh ảnh hưởng không nhỏ đến công tác khám, chữa bệnh. Với tinh thần trách nhiệm cao của người thầy thuốc, cùng với sự đồng lòng của tập thể, công tác khám bệnh của trung tâm năm 2020 đạt 122.1 % KH, bệnh nhân điều trị nội trú đạt 88.0%KH, ngày điều trị nội trú đạt 92.0%KH, ngày điều trị trung bình là 6.2.